Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Broumov
  • Obec: Broumov
  • GPS: 50°35'2.419"N, 16°20'5.562"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'2,419"N
16°20'5,562"E

Nad Příkopy

Přímo v centru města si zde prohlédnete, jak proměnlivě se usazoval přinášený jemný materiál v prvohorních bažinatých lagunách..

Celý skalní profil vyhlíží jako celistvý masív, obnažené martinkovické vrstvy usazené v geologickém období spodního permu (označeného jako autun) jsou však tvořeny celou řadou zhruba stejně zabarvených hornin. Svojí strukturou jsou to nejjemnější sedimenty celého broumovského souvrství. Nestejně široký pruh martinkovických vrstev prochází povrchem celé Broumovské kotliny od severozápadu (od Vižňova) až po jihovýchod (Božanov). Horninový komplex je tvořen hustě prostřídávanými vrstvami především jílovitých prachovců, také i písčitých prachovců a prachovitých pískovců. Častým pojivem jejich minerálních složek je vápnitý tmel.

Výchoz dlouhodobě ponechaný samovolnému vývoji přirozeného stavu je vlivem nestejné odolnosti jednotlivých horninových vrstev pestře modelován vystouplými i vhloubenými tvary. Především v subhorizontálním směru v podobě lišt stěnou vystupují vrstvy pevnějších hornin. Vhloubené tvary rovněž vznikají na svislých puklinách. Na úpatí stěny (při chodníku) se hromadí drobná horninová drť, stále odpadávající z celého obnaženého masívu. K největší destrukci hornin dochází na konci zimy vlivem mrazového zvětrávání, nebo po silnějších deštích.

Stěna je rovněž porostlá bylinnou a keřovitou vegetací, v jejímž souboru bylo zjištěno i několik pro Broumovsko vzácných druhů rostlin. Tato situace ještě navyšuje geologický a geomorfologický význam této lokality. Pro snadnou dostupnost a také přehlednost je velmi vhodná pro exkurzní a studijní využití.

 

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1830

Vyhledat místo


CZ