Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Jetřichov
  • Obec: Jetřichov
  • GPS: 50°37'19.349"N, 16°16'57.966"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°37'19,349"N
16°16'57,966"E

Permská stěna

Unikátní geologický průřez pestrými prvohorními permskými sedimenty najdete nad pravým břehem řeky Stěnavy v obci Hynčice.

Olivětínské vrstvy jsou střední částí broumovského souvrství spodního permu (autun) a jsou jeho nejpestřejší jednotkou, horninově velmi četnou a proměnnou charakterem i minerálním složením jednotlivých sedimentů. Odkrytá stěna dokumentuje vulkanodetritické horniny svrchních olivětínských vrstev tvořených hrubšími brekciemi a slepenci rytmicky střídanými prachovitými a jílovitými červenohnědě zabarvenými aleuropelity, místy s dolomitickými konkrecemi. Vrstvy jemných aleuropelitů vícekrát oddělují vulkanodetritické vrstvy. Celý profil skalního výchozu je tvořený geologicky i mineralogicky (petrologicky) rozsáhlým souborem pestře zbarvených sedimentárních hornin.

Přírodně zajímavé a romantické prostředí nezvykle barevného skalního výchozu se již v průběhu 19. století (možná i dříve) dostalo do zájmu a bylo navštěvováno romanticky laděnými návštěvníky a výletníky. Ti se zde také nechávali na památku svojí návštěvy zvěčnit do skály vtesanými nebo alespoň barvou malovanými jmény a daty, obdobně jako to bylo tehdejším zvykem i na návštěvnických trasách v Teplických nebo v Adršpašských skalách.

Permská stěna v Hynčicích (nejlépe přístupná po mostě přes Stěnavu uprostřed obce) je z pohledu celého Broumovska a české části vnitrosudetské pánve mimořádným přírodním objektem, který je geologickými odbornými prověrkami doporučován za chráněné území. Je rovněž vhodná k obnovení její staré návštěvnické tradice, v současném pojetí jako velmi atraktivní a hodnotné lokality geoturistiky.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1556

 

Popisy typických hornin:
Prachovec

Makroskopicky vínově červená hornina s šedým nádechem a znatelnou planární texturou. Na vrstevních plochách jsou patrné jemné lupínky sericitu (slídy). Střídají se prachovcové a velmi jemné pískovcové polohy, často neostré přechody. Šedá barva je způsobena rozptýlenou organickou hmotou, vínová oxidy Fe. Hornina je složena ze zrn křemene, živců, muskovitu a chloritu a izometrických opakních minerálů, cca 0,025 mm velkých jílové matrix. Živce jsou alterované, zbarvené Fe oxidy. Zastoupení minerálů je zhruba 40 % křemene, 35 % živců, 15 % slíd a 10 % opakních minerálů.

Pískovec jemnozrnný

V hornině se střídají jemnozrnné a hrubozrnější polohy, vytváří tak znatelnou paralelní stavbu. Prachové šedé a béžové laminy se střídají s hrubozrnějším pískovcem zbarveným do fialova. V hrubších polohách jsou větší angulární zrna křemene a živců velká až 0,75 mm a úlomky vulkanitů, matrix je z jílového materiálu s nepatrným množstvím karbonátu. Živce jsou alterované, bazické. Živce jsou zastoupeny zhruba 50 %, křemen 30 %, slídy 10 % a Fe oxidy 10 %.

Petrografický popis: RNDr. Tamara Sidorinová (ČGS), RNDr. Marcela Stárková (ČGS), Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČGS)


Fotografie: Stanislav Stařík
Mikrofotografie: RNDr. Tamara Sidorinová, ČGS

 

 

Vyhledat místo


CZ