Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Police nad Metují
  • Obec: Police nad Metují
  • GPS: 50°31’19.976”N, 16°12’52.302”E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'19,976"N
16°12'52,302"E

Petrovice - u mostu

Částečně umělý skalní odkryv křídových opuk a prachovců s karbonátovými konkrecemi a čočkami u mostu ve Velkých Petrovicích.

Skalní výchoz se nalézá při úpatí ostrohu pískovcové strukturní plošiny Žděřiny v místě propojení dvou údolí při soutoku řeky Metuje a říčky Ledhujky na severovýchodním okraji obce Velké Petrovice. Skalní výchoz se nachází při silničním mostu přes řeku Metuji v levobřeží údolí (v protiproudním směru nad soutokem s Ledhujkou).

Odkryv byl při umělé úpravě zarovnán tak, že půdorys úpatí nynější stěny má pilovitý průběh, jehož stěny jsou vylámané podle směru přirozeného kvádrovcového rozpadu horniny, zhruba ve směru SZ-JV , s druhým směrem zhruba kolmým na první. Především střední část délky profilu přechází ze spodní, uměle upravené stěny do svrchní přírodní části skalního výchozu. Tyto partie jsou modelované selektivním zvětráváním do prostřídávání vystupujících nebo zahloubených partií již silně narušených částí skalního masívu. Největší destrukce je v linii výrazných puklin, rozšířených místy až do podoby rozsedlin.

V odkryvu samotném jsou dobře patrné prachovcovo-slínovcové vrstvy obsahující hojné bochníkovité a kulovité konkrece nebo i souvislejší vrstvy prachovitých spongilitických vápenců, které jsou pro toto souvrství charakteristické. Vápnité prachovce mají jemnou prachovitou strukturu s kalciovým nebo křemitým tmelem. Běžně se v nich nacházejí karbonátové schránky makro- a mikrofosilií. Horninotvornou složkou jsou kalcifikované nebo prokřemenělé jehlice mořských hub, tvořících i velmi pevné slínovce zvané „modráky“, využívané i ve stavebnictví.

Dobře přístupný horninový odkryv je velmi vhodnou lokalitou s ukázkou geologické i tektonické situace křídových hornin charakteristických pro střední turon.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Vyhledat místo


CZ