Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Šonov u Broumova
  • Obec: Šonov
  • GPS: 50°36'16.066"N, 16°24'12.726"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°36'16,066"N
16°24'12,726"E

Rudný vrch

Výchozy černošedých bazaltandezitů s náznaky sloupcovité odlučnosti jsou na Broumovsku ojedinělé.

Výrazný zalesněný boční hřeben jihovýchodní části Javořích hor je tvořen pevnými andezitoidními horninami, vystupujícími na povrch převážně v jeho vrcholové části. Jižní část hřebene charakterizují četné výchozy ve formě menších skalek (výškou do 3 metrů), tvořené černošedými bazaltandezity (specifického typu, nazývaného "weiselbergit") výrazně vysoké tvrdosti, petrograficky shodnými s výchozy na lokalitě Kamenec.

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík

Další informace:
Geologické lokality - Vyhledávání - Rudný vrch (geology.cz) (ČGS)

 

Popis typické horniny:
Andezit (Weiselbergit)

Makroskopicky kompaktní černá hornina, v základní hmotě se lesknou sloupečky tmavých minerálů (pyroxenů). Úlomky horniny nepatrně zvoní.

Mikroskopicky je hornina hrubě porfyrická s trachytickou strukturou základní hmoty. Porfyrické vyrostlice tvoří především plagioklas, velikosti do 1.5 mm, a drobnější pyroxen. Jádra plagioklasů mají cedníkovitou strukturu, dokládající náhlý pokles tlaku při rychlém výstupu magmatu na povrch  (rozpad/zhroucení struktury plagioklasů při dekompresi).  Základní hmota je tvořena sklem s drobnými lištičkami plagioklasu, na koncích rozeklaných, px, opakním minerálem (magnetitem). Prostor mezi plagioklasy je dále vyplněn limonitem a hematitem. Sklo je částečně zachovalé (světlejší partie) a částečně zoxidované (tmavé partie) nebo chloritizované (nazelenalé části).

Petrografický popis: RNDr. Tamara Sidorinová (ČGS), RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D. (ČGS), Mgr. Vladislav Rapprich (ČGS)


Fotografie: Stanislav Stařík
Mikrofotografie: RNDr. Tamara Sidorinová, ČGS

 

 

Vyhledat místo


CZ