Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Hejtmánkovice
  • Obec: Hejtmánkovice
  • GPS: 50°36'44.387"N, 16°18'10.530"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°36'44,387"N
16°18'10,53"E

Velký lom na Mlýnském vrchu

Ukázkový kontakt permských vulkanických a sedimentárních hornin je odkryt ve starém lomu na hřebeni nad Hejtmánkovicemi.

Takzvaný Velký lom na Mlýnském vrchu je nejzachovalejším ze tří starých opuštěných kamenolomů, vylámaných v horninách olivětínských vrstev v bezprostředním okolí zmíněného plochého hřebene Mlýnského vrchu. Tento jámový lom s výškou lomové stěny 5 - 8 metrů byl vybudován za účelem těžby pevného stavebního kamene na výchozu tělesa pyroklastických hornin ryolitového složení (kyselých vulkanických hornin vzniklých spečením jemného a úlomkovitého materiálu vyvrženého při sopečné erupci, provázené vznikem žhavých pyroklastických proudů). V lomu jsou odkryty tyto bělavé až narůžovělé hrubozrnné horniny, označované jako "ryolitové tufy Mlýnského vrchu", představující nejmladší produkty zdejšího permského vulkanismu, poněkud odlišného petrografického charakteru oproti tufům starších geologických jednotek. Tyto horniny jsou v současné době pro svá specifika předmětem studia.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1560

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík

 

Popis typické horniny:
Ryolitový tuf

Makroskopicky je hornina masivní, šedorůžové barvy s hrubšími klasty, mm dutinkami, bez znatelného usměrnění. Na řezu jsou patrné protáhlé šmouhy červené barvy. Úlomky nepatrně zvoní. Mikroskopicky je hornina složena z poměrně velkých klastů draselného živce a křemene, do 1 mm. Živec je značně alterovaný, křemen je vulkanický i polykrystalický. Dále jsou přítomny litoklasty – ostrohranné úlomky podložních hornin (fylity, silicity) a útržky pemzy. Rozeznatelné jsou lupínky slíd (biotit), opakní minerály. Podpůrná struktura matrix, zbarvená limonitem.

Petrografický popis: RNDr. Tamara Sidorinová (ČGS), RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D. (ČGS), Mgr. Vladislav Rapprich (ČGS)


Fotografie: Stanislav Stařík
Mikrofotografie: RNDr. Tamara Sidorinová, ČGS

 

Vyhledat místo


CZ