Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Karbon
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Starý Sedloňov
  • Obec: Velké Svatoňovice
  • GPS: 50°33'9.681"N, 16°3'6.352"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°33'9,681"N
16°3'6,352"E

Žaltman

Nejvyšší vrch tajemných Jestřebích hor dal název široce rozšířeným typickým karbonským horninám - "žaltmanským arkózám".

Lokalita se rozkládá asi 2 km severně od Malých Svatoňovic na nejvyšším hřebenu Jestřebích hor - na kopci Žaltman se dvěma vrcholy. Celá lokalita patří stratigraficky ke komplexu žaltmanských arkóz ve spodní části jíveckých vrstev odolovského souvrství svrchně-karbonského stáří. Označení žaltmanské arkózy bylo přijato právě podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu. Typické žaltmanské arkózy jsou v čerstvém stavu světle šedé s nádechem do růžova nebo do fialova. V přirozených a tudíž navětralých odkryvech jsou většinou šedohnědé, řidčeji načervenale hnědé. Vesměs převládají hrubozrnné typy. Arkózy tvoří masivní lavice nebo šikmo zvrstvené sety. Šikmé zvrstvení je zdůrazněno římsovitým vyvětráním vrstviček. Slepence, tvořící v arkózách decimetrové až jednometrové polohy, mají často spodní plochu výrazně erozní. Směrem do nadloží přecházejí často slepence v arkózy s příměsí valounů. Dříve byl v okolí běžný i výskyt částí prokřemenělých kmenů prvohorních předchůdců dnešních jehličnatých stromů - tzv. araukaritů, uvolněných ze zvětralých vrstev místních hornin. Hrubozrnné arkózy mají typický hrubě deskovitý až bochníkovitý rozpad a vytvářejí blokové sutě na úpatí skal. Blokový rozpad horniny podnítil i vznik malé pseudojeskyně v jihovýchodní části hřebene - tzv. Lotrandovy sluje.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/295

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Fotografie: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ