Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Tematické komentované terénní exkurze

Připravíme Vám odbornou komentovanou exkurzi, zaměřenou podle Vašeho přání na místní geologické fenomény.

Díky výjimečné geologické rozmanitosti území Národního geoparku Broumovsko jsme schopni Vám nabídnout celodenní odborné komentované exkurze, zaměřené například na tato témata:

 • Geopark, jeho geoturistické a vzdělávací funkce
 • Geomorfologie Broumovské vrchoviny
 • Geologie Polické křídové pánve
 • Petrologie permských vulkanitů Javořích hor a sedimentů Broumovské kotliny
 • Uhlonosný permokarbon Jestřebích hor
 • Pískovcová skalní města
 • Těžba nerostných surovin na Broumovsku - historie a současnost
 • Paleontologie Vnitrosudetské pánve
 • Vulkanologické fenomény Javořích a Vraních hor
 • Hydrogeologie Polické křídové pánve
 • aj.

Při terénních exkurzích využíváme více jak osmi desítek významných geologických lokalit a zajímavostí, kde si mohou studenti konkrétní geovědní fenomény a objekty podrobně prohlédnout, prostudovat a osahat "in situ", a získat podrobnou studijní fotodokumentaci. 

Vaše objednávky vybraných nebo poptávky požadovaných exkurzí zasílejte na e-mail: geopark@broumovsko.cz 

Cena exkurze dohodou podle rozsahu a počtu účastníků.

Vyhledat místo


CZ