Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Co je vlastně Geopark?

Geopark je území, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu (a to jakékoliv velikosti) a skupiny geotopů, mající regionální a národní význam pro geovědy, geologickou vzácnost a reprezentující krajinu a její geologickou historii. Kromě geologických hledisek zahrnuje i fenomény geomorfologické, archeologické, ekologické, a historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny, které mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Má jasně určenou hranici a dostatečně velkou rozlohu na prezentaci geologických hodnot území, tak, aby byl umožněn i udržitelný rozvoj příslušného území.

Více o geoparcích: http://www.geology.cz/narodnigeoparky

 

V regionu označeném jako geopark se můžeme zajímavou formou seznamovat s jevy, souvisejícími s geologickým utvářením daného území, které však mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Značka geoparku umožňuje prezentaci geologických hodnot území a současně rozvojem cestovního ruchu pomáhá rozvoji samotného příslušného území.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. To jsou místa nebo objekty, které mají regionální a národní význam pro geologické vědy a reprezentují krajinu a její geologickou historii. K interpretaci geologického dědictví se využívá populárně odborný výklad, spojený ideálně se službami geoprůvodce. Geopark zdůrazňuje i historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny. V této souvislosti nabízí území Geoparku Broumovsko také unikátní kamenné statky lánových vsí a vyjímečný architektonický soubor barokních církevních objektů.

Vyhledat místo


CZ