Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Co je vlastně Geopark?

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a je takto veřejnosti interpretována, a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Do sítě národních geoparků se může přihlásit jakékoliv zajímavé území ČR určitým způsobem spojené s geologickým dědictvím.

Známku kvality a označení Národní geopark uděluje MŽP po doporučení Radou národních geoparků.

Více o geoparcích: http://www.geology.cz/narodnigeoparky

 

V regionu označeném jako geopark se můžeme zajímavou formou seznamovat s jevy, souvisejícími s geologickým utvářením daného území, které však mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Značka geoparku umožňuje prezentaci geologických hodnot území a současně rozvojem cestovního ruchu pomáhá rozvoji samotného příslušného území.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. To jsou místa nebo objekty, které mají regionální a národní význam pro geologické vědy a reprezentují krajinu a její geologickou historii. K interpretaci geologického dědictví se využívá populárně odborný výklad, spojený ideálně se službami geoprůvodce. Geopark zdůrazňuje i historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny. V této souvislosti nabízí území Geoparku Broumovsko také unikátní kamenné statky lánových vsí a vyjímečný architektonický soubor barokních církevních objektů.

Vyhledat místo


CZ