Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Historie Geoparku Broumovsko

Broumovská vrchovina je území, na němž se nachází nejrozmanitější geologické jevy zvláštního významu, vzácnosti a krásy. Ty společně s charakteristickými stavebními či kulturními památkami reprezentují zdejší krajinu a její neobyčejně bohatou historii. Tato skutečnost se na podzim roku 2011 stala podnětem k zahájení příprav vzniku Geoparku v území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Na prvotní atypický, nicméně odborně obsažný leták s fotografiemi a popisem nejvýznamnějších geologických a architektonických památek nově vznikajícího geoparku navázal v roce 2013 již rozsáhlejší interpretační projekt „Geopark Broumovsko - první kroky“, podpořený finančně z Evropského fondu pro regionální rozvoj Euroregionu Glacensis. Těmito prvními kroky se stalo vydání zdařilé odborně zpracované brožury o geologii a přírodních unikátech Broumovska, založení prvotních webových stránek s odborným popisem 40 význačných geologických lokalit Broumovska a jejich vyznačení popisnými tabulkami s QR kódem přímo v terénu. První geoturisté se pod vedením odborného průvodce začali zúčastňovat tematických komentovaných exkurzí po geologických zajímavostech Broumovského výběžku. V areálu Kláštera Broumov byla vybudována volně přístupná krajinářsky a přírodovědně-geologicky zaměřená interaktivní expozice Infobod "Krajina, pískovec a člověk“ a začaly probíhat první vzdělávací programy, odhalující mnohdy překvapující tajemství neživé přírody. Na podzim roku 2014 odborní členové Rady národních geoparků schválili žádost Geoparku Broumovsko o titul kandidátský geopark a cesta k získání členství v síti Národních geoparků ČR byla tímto zahájena. Po úvodních drobných „porodních komplikacích“ byla během roku 2017 dopracována a předložena ke schválení odborná nominační dokumentace k žádosti o titul Národní geopark, s rozšířeným vymezením území geoparku v hranicích celého geomorfologického celku Broumovská vrchovina. Certifikát Národní geopark Broumovsko, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, převzal zástupce Geoparku Broumovsko – geolog Ing. Stanislav Stařík z rukou předsedkyně Rady národních geoparků Ing. Martiny Páskové, Ph.D. na jarním zasedání Rady národních geoparků v dubnu 2018.
Vyhledat místo


CZ