Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Aktivity 2017

V průběhu roku 2017 jsme zrealizovali tyto akce na podporu rozvoje Geoparku Broumovsko.


Aktivity 2017

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

19. 9. 2017

V přednáškovém sále Kláštera Broumov se sešli zástupci regionálních přírodovědných a odborných institucí a cestovního ruchu na celodenním workshopu, zaměřeném na správnou interpretaci přírodního a kulturního dědictví Broumovska.

 

Geopark Broumovsko předložil nominační dokumentaci pro získání titulu Národní geopark

27. 9. 2017

V rámci podané žádosti o získání titulu Národní geopark předal zástupce Geoparku Broumovsko Ing. Stanislav Stařík profesionálně zpracovanou nominační dokumentaci předsedkyni Rady národních geoparků Ing. Martině Páskové, Ph.D. Nominační dokumentace, prezentující výjimečné přírodní a kulturní bohatství a geoturistický potenciál vytyčeného území Geoparku Broumovsko, bude následně odborně posouzena členy Rady národních geoparků, zastupujícími především nejdůležitější geovědní státní instituce.

 

Geopark Broumovsko doporučen k přijetí do Sítě národních geoparků ČR

30. 10. 2017

Na základě odborného posouzení a schválení předložené nominační dokumentace k žádosti o získání titulu Národní geopark, bylo dne 30. 10. 2017 na podzimním zasedání Rady národních geoparků v Příbrami jejími členy doporučeno Ministru životního prostředí ČR vydání Certifikátu Národní geopark Geoparku Broumovsko.

 

Porada pracovní skupiny česko-polského projektu Interreg

8. 12. 2017

V prostorách informačního centra města Radków se sešla pracovní skupina zástupců SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.CZ