Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Aktivity 2019

V průběhu roku 2019 jsme zrealizovali tyto akce na podporu rozvoje Geoparku Broumovsko.


Aktivity 2019

Broumovsko na veletrhu GO – Regiontour 2019 Brno

17. – 20. 1. 2019

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Národní geopark Broumovsko se společně s polskými partnery prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti.

 

Broumovsko na veletrhu Holiday World 2019 v Praze

21. – 24. 2. 2019

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 na výstavišti v pražských Holešovicích. Součástí akce byla také účast na konferenci 360 Travel Trends 2019, seznamující s moderními technologickými trendy interpretace, prezentace a propagace cestovního ruchu a turistiky.

 

Broumovsko na veletrhu Infotour a Cykloturistika 2019 v Hradci Králové

8. – 9. 3. 2019

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet,  na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a cykloturistiky Infotour a Cykloturistika 2019 v královéhradeckém výstavním centru Aldis.

 

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2019 v Jablonci nad Nisou

14. – 16. 3. 2019

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Národní geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

 

Konference česko-polského projektu Interreg v Radkowě

22. 3. 2019

V přednáškovém sále radnice polského města Radków se dne 22. 3. 2019 konala konference na podporu společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných polských i českých obcí, polských geovědních institucí a škol. Mezi dalšími přednesenými příspěvky byla blíže prezentována také Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko.

 

Seminář pro veřejnou správu a poskytovatele služeb

4. 4. 2019

V prostorách konferenčního sálu IC Broumov se konal Seminář pro představitele veřejné správy a poskytovatele služeb. Mezi účastníky byli starostové a zástupci obci na Broumovsku i partneři projektu z Polska.

 

Outdoorová prezentace Národního geoparku Broumovsko

1. 4. - 31. 7. 2019

Národní geopark Broumovsko a region Broumovsko jsme v jarních a letních měsících propagovali prostřednictvím outdoorové prezentace na vozech Dopravního podniku města Hradec Králové. Od 1. dubna do 31. července jste se v ulicích města mohli setkat s reklamou na trolejbusech MHD, lákající turisty k návštěvě atraktivních geoturistických lokalit a turistických zajímavostí broumovského regionu.
 

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2019 v Praze

6. – 8. 4. 2019

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2019 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

13. 5. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. V programu setkání byla i prohlídka stavby „lapidária“ (venkovní geoturistické expozice) u radkowské přehrady pod Hejšovinou.

 

Setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska

30. 5. 2019

Uspořádali jsme setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska v kreslírně Kláštera Broumov, které bylo zaměřeno převážně na spolupráci s představiteli místních samospráv, poskytovateli služeb v cestovním ruchu a dalšími partnery z regionu Broumovsko.

 

Inzerce v časopisu COT

1. 7. - 31. 8. 2019

V prázdninovém čísle časopisu COT (Celý o turismu) jsme čtenáře formou inzertního PR článku "Když za zážitky, tak na Broumovsko" informovali o možnostech zážitkových aktivit na území turistického Regionu Broumovsko.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

23. 7. 2019

V prostorách informačního centra města Radków se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Setkání pracovních skupin česko-polského projektu Interreg

8. 8. 2019

V prostorách atraktivního polského zámku Książ u Valbřichu se sešly pracovní skupiny zástupců SDMB o.p.s. a LOT Aglomeracja Walbrzyska, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

 

Nové informační materiály

Na léto 2019 připravila SDMB nové informační materiály v podobě DL letáků k propagaci Geoparku Broumovsko a Bike resortu Broumovsko nákladem několika tisíc kusů. Letáky slouží návštěvníkům regionu jako základní informační materiál s praktickými radami a odkazy na podrobnější informace na projektových webech: geopark.broumovsko.cz a bikeresort.broumovsko.cz .

 

Podzimní fotosoutěž Geoparku Broumovsko

1. 9. – 31. 12. 2019

V období od září do prosince 2019 proběhla fotosoutěž pro návštěvníky Národního geoparku Broumovsko. Účastníci měli za úkol navštívit alespoň 3 geologické lokality v regionu (informace na webu geopark.broumovsko.cz) a poslat 3 fotografie s popisky. Cílem byla podpora návštěvnosti a propagace geoturistického produktu Geopark Broumovsko v regionu i mimo něj. Za zaslané originální fotografie ze svých výletů mohli účastníci získat hodnotné praktické vybavení pro další objevitelské výpravy (batohy, geologická kladívka, termosky). Všem účastníkům děkujeme za přízeň a poskytnuté fotografie.

 

Setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska

3. 10. 2019

Uspořádali jsme setkání pracovních skupin ke Strategii rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko a Strategii rozvoje cestovního ruchu Broumovska v Janovičkách u Broumova, které bylo zaměřeno převážně na polské partnery z příhraničí. Konference byla tlumočena z ČJ do PJ a z PJ do ČJ. Při tomto setkání se diskutovala naše snaha o nalezení silného partnera na polské straně, který by zaštítil založení partnerského polského geoparku s cílem vytvoření společného česko-polského Globálního geoparku v budoucnu.

 

Setkání blogerů

5. - 6. 10. 2019

Ve dnech 5. - 6. 10. 2019 jsme uspořádali historicky první Setkání blogerů, kterého se zúčastnilo sedm polských blogerů a jedna česká blogerka. Zajistili jsme pro ně pestrý program, ubytování, občerstvení i tlumočníka a oni na oplátku publikovali dva články o Broumovsku na svých blozích. Našim hostům jsme ukázali Hvězdu, Kovářovu rokli, klášter v Broumově, Teplické skály, fabriku na zážitky Walzel v Meziměstí a Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Setkání se navzdory proměnlivému počasí vydařilo a krásy Broumovska pronikly prostřednictvím blogů mj. do Hradce Králové, Svídnice, Vratislavi či Varšavy.

Ochutnávka z blogu Andrey Kosslerové níže:

Podzimní Broumovsko ve skalách  nebo  Když na Broumovsku prší

 

Propagace Geoparku Broumovsko v magazínu Moje Země

5. 12. 2019

V prosincovém a lednovém dvoučísle magazínu Moje Země jsme realizovali šestistránkovou textovou inzerci s bohatou fotodokumentací v podobě PR článku s názvem Zimní toulky Geoparkem Broumovsko. Článek byl pozvánkou k objevování zimních krás Národního geoparku Broumovsko včetně známých i méně známých lokalit. Čtenáři se mohli seznámit mj. s ledovými zákoutími Polické pánve, sopkami Javořích hor nebo s hornickými památkami jako je Důl Bohumír v Jívce či Hornický skanzen Žacléř.

 

Marketingová kampaň Geoparku Broumovsko na internetu

26. - 31. 12. 2019

Ve dnech 26. - 31. 12. byla realizována intenzivní marketingová kampaň Geoparku Broumovsko na internetu prostřednictvím specializované marketingové firmy Fragile. Cílem byla propagace Geoparku Broumovsko v digitálním prostředí mimo hlavní turistickou sezónu. V průběhu kampaně byly využity slogany jako např.: „Geopark Broumovsko odkrývá své krásy i v zimě“ nebo „Objevte zimní krásy Geoparku Broumovsko“ společně s hashtagem „Boží klid“.

 

Fotobanka

V průběhu roku 2019 byla pořízena řada fotografií s tématem geoturistické lokality a přidána do fotobanky projektu. Jedná se o fotografie různých autorů, rozmanitých lokalit v různých ročních obdobích. Tyto fotografie využíváme na webových stránkách geopark.broumovsko.cz, v PR článcích, inzerci, propagačních materiálech apod.

 

Nové webové stránky Národního geoparku Broumovsko

V roce 2019 jsme v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet uskutečnili rozvoj a aktualizaci webových stránek geopark.broumovsko.cz. Stránky získaly s využitím nové grafiky svěží a moderní vzhled i nové funkce, a na konci července byly úspěšně spuštěny do pilotního provozu. Věříme, že nová webová prezentace napomůže turistické informovanosti a zájmu o bližší poznávání regionu Broumovsko, a že její návštěvníci budou spokojeni.
 

Bulletin Broumovsko - čtvrtletník

V roce 2019 byly vydány čtyři čísla elektronického bulletinu. Tento čtvrtletník je pravidelně rozesílán jak obcím, tak informačním centrům a poskytovatovatelům služeb v cestovním ruchu. Bulletin informuje návštěvníky i místní obyvatele o aktuálním dění v regionu Broumovsko, turistických zajímavostech, kulturních akcích, projektových aktivitách a obecně o činnosti Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.



CZ