Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Milovníci geologie z Plzeňska navštívili Geopark Broumovsko

Geopark Broumovsko a jeho geologické unikáty přiměly k návštěvě zájemce o geologii ze vzdáleného Plzeňska.

Početná skupina absolventů plzeňského kurzu Základy geologie a paleontologie a připojených dalších milovníků neživé přírody pod vedením Radky Žákové a lektora kurzu - geologa Josefa Muchy prožila tři krásné podzimní dny putováním po nejen geologických zajímavostech Národního geoparku Broumovsko. Po vybraných nejvýznamnějších lokalitách je provázel geolog Geoparku Broumovsko Stanislav Stařík.

 

Exkurzi zahájila prohlídka triasových pískovců a jejich těžby v blízkém unikátním lomu Krákorka - U Devíti křížů.

 

Na lokalitě Bunkr u Malých Svatoňovic jsme si prohlédli rozsáhlý odkryv tektonického kontaktu permských a křídových hornin v zóně Hronovsko-poříčského zlomu.

 

Na další zastávce v Odolově jsme si u kamenného pomníku pověděli o zdejších araukaritech a radvanickém zkamenělém lese.

 

Vystoupili jsme na Kryštofovy kameny - typickou ukázku hřebenových skalních srubů a rozpadu "žaltmanských" arkóz a slepenců.

 

Při sestupu jsme zvládli i komentovanou prohlídku pěchotního srubu T-S 26 s vojenským muzeem.

 

Zastavili jsme se u přírodní památky Pískovcové sloupky v České Metuji. 

 

A Horním labyrintem jsme vystoupili na vrcholovou plošinu stolové hory Ostaš.

 

Druhý den jsme zahájili v Šonově krásnou podzimní vyhlídkou na Broumovskou kotlinu.

 

Prověřili jsme si fyzičku průzkumem tvrdých vyvřelých hornin na lokalitě Kamenec.

 

Na Naučné stezce Lom Rožmitál u Broumova jsme si přiblížili vulkanickou historii Javořích hor.

 

Divokou přírodou jsme se prodrali i k nevídané učebnici sedimentologie - Permské stěně v Hynčicích.

 

Zhlédli jsme venkovní geologickou expozici Geopark Vnitrosudetská pánev ve Vižňově.

 

V skrytu lesa jsme objevili starý vižňovský lom v nevšedních sopečných horninách - ignimbritech.

 

A v pozdním odpoledni pronikli i do starého hynčického ignimbritového lomu s mocnou vrstvou pyroklastické sopečné horniny.

 

Vyhledat místo


CZ