Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Geopark Broumovsko v kostce

V Geoparku Broumovsko pocítíte na vlastní kůži vzrušující historii více než 300 milionů let. Uvidíte zde vodu a kámen ve svém fascinujícím nekonečném koloběhu.

NGB 2
NGB 3
NGB 4
NGB 5
NGB 6
NGB 7
NGB 8
NGB 9
NGB 10
NGB 11
NGB 1
 • Rozloha území 570 km2
 • Území úzce koresponduje s hranicemi geomorfologického celku Broumovská vrchovina
 • Geomorfologické podcelky:
  • Meziměstská vrchovina = Javoří hory + Broumovská kotlina
  • Polická vrchovina = Polická křídová pánev (Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny
  • Žacléřská vrchovina = Jestřebí hory + Vraní hory
 • Nejvyšší body:
  • Ruprechtický Špičák (880,5 m n.m., Javoří hory)
  • Královecký Špičák (880,5 m n.m., Vraní hory)
  • Dvorský les (1033 m n.m., Rýchory)
 • Nejnižší bod: hladina řeky Stěnavy v Otovicích (350 m n.m.)
 • Geologie: geologická mapa v měřítku 1:50 000
 • Nejstarší horniny:
  • Metamorfované (přeměněné) – zelené břidlice rýchorského krystalinika kambro-silurského stáří (cca 450-500 milionů let) na lokalitách Jezdecká spojka nebo Prkenný Důl u Žacléře
  • Vyvřelé – bazaltandezity (dříve nazývané melafýry) svrchně karbonského stáří (cca 315 milionů let) na lokalitě Liščí kameny nad Prkenným Dolem u Žacléře
  • Sedimentární (usazené) – slepence lampertických vrstev svrchně karbonského stáří (cca 320 milionů let) v Prkenném Dole u Žacléře
 • Nejmladší horniny:
  • Křemenné kvádrové pískovce svrchně křídového stáří (cca 88 milionů let) v nejvyšších partiích Adršpašsko-teplických skal.
  • Travertin (chemogenní vápenec) kvartérního (čtvrtohorního) stáří (cca desítky až stovky tisíc let) na lokalitě Travertinová kupa u Stárkova.
Vyhledat místo


CZ