Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Geopark Broumovsko v kostce

V Geoparku Broumovsko pocítíte na vlastní kůži vzrušující historii více než 300 milionů let. Uvidíte zde vodu a kámen ve svém fascinujícím nekonečném koloběhu.

Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
Národní geopark Broumovsko
 • Rozloha území 570 km2
 • Území úzce koresponduje s hranicemi geomorfologického celku Broumovská vrchovina
 • Geomorfologické podcelky:
  • Meziměstská vrchovina = Javoří hory + Broumovská kotlina
  • Polická vrchovina = Polická křídová pánev (Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny)
  • Žacléřská vrchovina = Jestřebí hory + Vraní hory
 • Nejvyšší body:
  • Ruprechtický Špičák (880,5 m n.m., Javoří hory)
  • Královecký Špičák (880,5 m n.m., Vraní hory)
  • Dvorský les (1033 m n.m., Rýchory)
 • Nejnižší bod: hladina řeky Stěnavy v Otovicích (350 m n.m.)
 • Geologie: geologická mapa v měřítku 1:50 000
 • Nejstarší horniny:
  • Metamorfované (přeměněné) – zelené břidlice rýchorského krystalinika kambro-silurského stáří (cca 450-500 milionů let) na lokalitách Jezdecká spojka nebo Prkenný Důl u Žacléře
  • Vyvřelé – bazaltandezity (dříve nazývané melafýry) svrchně karbonského stáří (cca 310 milionů let) na lokalitě Liščí kameny nad Prkenným Dolem u Žacléře
  • Sedimentární (usazené) – slepence lampertických vrstev svrchně karbonského stáří (cca 315 milionů let) v Prkenném Dole u Žacléře
 • Nejmladší horniny:
  • Křemenné kvádrové pískovce svrchně křídového stáří (cca 89 milionů let) v nejvyšších partiích Adršpašsko-teplických skal a stolové hory Ostaš.
  • Travertin (chemogenní vápenec) kvartérního (čtvrtohorního) stáří (cca desítky tisíc let) na lokalitě Travertinová kupa u Stárkova.

 

Geopark Broumovsko

Kraj pískovcových skalních věží. Ano, pískovcových skalních věží, které jsou nejvyšší v Evropě. Je na ně krásné se dívat z výšky, ale komu se to povede. Určitě ptákům a nemnohým lidem. Ale nejen kraj vysokých pískovcových věží a tím pádem hlubokých skalních roklí, z nichž do některých dosud nevstoupila noha člověka, i když ten svou činností i je ovlivnil. Broumovsko je i krajem, kde se najde v těch pískovcích množství zkamenělin, hovořících o životě v křídovém moři, i těžko vysvětlitelných skalních útvarů, je krajem prastarých sopek, které ho lemují od severovýchodu i severu, krajem červených permských uloženin, ve kterých se nacházejí zkameněliny ryb a praobojživelníků a je také krajem, kde se v prvním útvaru druhohor, v triasu, proháněli první dinosauři a zanechali nám tu své stopy. Je však také krajem obdivuhodných lidí, kteří bez ohledu na svůj čas, mu věnovali při výzkumu nejlepší roky svého života, praví místní vlastenci. Broumovsko je i krajem, který poznamenalo dientzenhoferovské baroko svými nádhernými stavbami. A pak je tu i divá příroda, v níž se občas vyskytne i medvěd a rys. To ty hluboké skalní rokle, kam dosud nevstoupila noha člověka, ve kterých se snad vyskytují i draci z pohádek. Těžko se vypodobní všechny krásy kraje, které jsou založeny na jeho neživé přírodě. Bez ní by nebyli ani ti medvědi, rysi, vzácné rostliny, ani to baroko. Škoda, že si to velmi mnozí neuvědomují. Škoda. Geopark by jim měl otevřít oči, neboť zdejší geologické jevy jsou mimořádné a nejsou vlastně ani jinde ve světě. Mnohokrát jsem procházel ten kraj a se mnou můj přítel, pravý místní vlastenec, který dovedl nejen poutavě vyprávět, ale který výzkumu skal opravdu obětoval mnohé. Stejně jako mne, získal pro ochranu zdejšího geologického bohatství mnohé místní, kteří neviděli ve skalách jen pouhé peněžní bohatství. S ním pak tiše jsem pozoroval skalní věže, zkoumal zkameněliny, procházel krajinu a viděl obrovskou stěnu Broumovských skal. I zakleté sopky s jejich nerostným bohatstvím, křídové moře, které se navalilo na triasovou pevninu, ano, i stopy dinosaurů, ale i starších živočichů, kteří tu byli téměř stovku milionů let před nimi. Miluji ten kraj, a kdo ho blíže pozná, nemůže mluvit jinak!                                (Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.)

Vyhledat místo


CZ